تبلیغات
آسمان سیه فام - مشاهده ی ستارگان با تلسکوپهای کوچک


آسمان سیه فام

البته دیدی که تلسکوپ از آسمان می سازد،بسیار واضحتر است و هیجانی که پدید می آورد بی اندازه است.چشم اندازی کاملا تازه در برابر آدمی گشوده می شود.مرزهای آسمان وسیعتر می شود؛ناظر به عمق بیشتری در آسمان دست می یابد.راه کاهکشان که قبلا به زمینه ای سفید رنگ و نازک می مانست،به تعداد تقریبا نا محدودی ستاره ی رنگارنگ تبدیل می شود که اشکال هندسی متنوعی را تشکیل می دهند.

نقطه ی نورانی کوچک و ابر مانندی که بیشتر جسم نسبتا بی اهمیتی به نظر می رسید،در واقع کهکشانی است که بیلیونها ستاره دارد.کم نور بودن آن بر اثر فاصله ی عظیمی است که با ناظر دارد.

تلسکوپ ممکن است آشکار کند که یک نقطه ی نورانی بی اهمیت دیگر،خوشه ای ستاره ای است،گروهی ستاره که در حجم کوچکی در فضا گرد آمدند.در کهکشان ما خوشه هایی از این قبیل بسیار است و بسیاری از آنها از صدها هزار ستاره تشکیل شده اند.خوشه هایی که شکل کروی دارند و ستاره هایشان خیلی به هم نزدیکند،به خوشه های کروی معروفند.خوشه های دیگر،که اجتماعشان پراکنده تر است،خوشه های باز نامیده می شوند.

بسیاری از اجسامی که ستارگان معمولی به نظر می آیند،در حقیقت ستارگان دوگانه اند،دو ستاره اند معمولا بسیار نزدیک به یکدیگر.این دو ستاره پیوسته بر گرد نقطه ای در فضا می گردند-این نقطه گرانیگاه ستاره ی دوگانه است.دو ستاره را که این قدر نزدیک یکدیگرند،ستاره ای دوتایی یا منظومه ای دوتایی می نامند.

وقتی که هر دو ستاره ی جفت را بتوان با تلسکوپ دید،جفت را دوتایی بصری می گویند.چهل هزار دوتایی بصری شناخته شده اند و بسیاری نیز بعدها کشف خواهند شد.

هرگاه دو ستاره چندان به یکدیگر نزدیک باشند که تلسکوپ نتواند آنها را از هم تفکیک کند،جفت را دوتایی طیف نمودی نامند؛زیرا با مطالعه طیف ستاره به وجود جفت پی برده می شود.

دوتایی های طیف نمودی نیز بسیار متداولند.از بررسی پرنورترین صد ستاره آسمان معلوم شده است که بیست تای آنها از این دوتایی ها هستند.

هنگامیکه مدار حرکت انتقالی دوتایی طیف نمودی تقریبا بر شعاع دید منطبق باشد،دو ستاره متناوبا باعث کسوف یکدیگر می شوند.این قبیل دوتایی های طیف نمودی را دوتایی های گرفتی (کسوفی) می نامند.

گروه دیگری از ستارگان که نورشان تغییر می کند،به نام قیفاووسی ها معروفند به نظر میرسد که این ستارگان می تپند.بدین معنی که اندازه آنها به تناوب زیاد و کم می شود.روشنایی قیفاووسی ها با اندازه آنها تغییر می کند و وقتی که سرعت انبساطشان ماکزیمم است از هر وقت دیگر پرنورترند.

برخی اجرام که چون ستاره هایی ابر مانند به نظر میرسند،در حقیقت سحابی یعنی ابرهایی از گاز و غبار هستند؛ماهیت این سحابی ها نیز با رصد تلسکوپی آشکار شده است.

تلسکوپها بر دو نوعند:شکستی و باز تابی.هر کدام یک شیئی (که رو به شیئ مورد نظر است) و یک چشمی که رصد کننده از آن می نگرد،دارند.

شیئی تصویری از شئ دور دست تشکیل می دهد؛چشمی این تصویر را بزرگ می کند.

شیئی تلسکوپ شکستی یک عدسی است (نور در عبور از عدسی می شکند) ولی شیئی تلسکوپ بازتابی یک آیینه است (نور از آیینه بازتابیده می شود و در نزدیکی چشمی تصویری بوجود می آورد.)

تلسکوپ ها را بر اساس گشودگی یهنی اندازه ی قطر آزاد شیئی درجه بندی می کنند.گشودگی بزرگترین تلسکوپ شکستی جهان که در رصدخانه ی یرکیز واقع در ویلیامز بی در ایالت ویسکانسین قرار دارد،5/101 سانتیمتر است.گشودگی بزرگترین تلسکوپ بازتابی که در نزدیکی تفلیس در اتحاد جماهیر شوروی قرار دارد برابر 6 متر است.برای یک آماتور یک تلسکوپ شکستی 5/7سانتیمتری یا تلسکوپ بازتابی کمی بزرگتری کمال مطلبوب است.تلسکوپهای نسبتا خوب را می توان به قیمت های مناسب خرید،آماتور علاقه مند می تواند به سهولت تلسکوپی برای خود بسازد.


نوشته شده در جمعه 20 فروردین 1389 ساعت 08:40 ب.ظ توسط مریم نظرات | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت