تبلیغات
آسمان سیه فام - نخستین ستاره دقیقأ چه زمانی شکل گرفت


آسمان سیه فام

زمان دقیق شکل گیری نخستین ستاره ها به طور قطعی مشخص نیست اما احتمالا نخستین ستاره ها حدود 100 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ در عالم متولد شدند.

شبیه سازی های رایانه ای که چند سال قبل صورت گرفت،تولید نخستین ستاره عالم را 155 میلیون بعد از انفجار بزرگ نشان می داد.اما اخیرا شبیه سازی دیگری شکل گیری نخستین ستاره را به مدت زمانی بسیار زودتر،نسبت می دهد؛یعنی فقط به 30 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ.این شبیه سازی همچنین نشان می دهد که فقط 400 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ،نخستین کهکشان با جرمی برابر با کهکشان راه شیری شکل گرفته است.رنان بارکانا و همکارانش که این مدل را ساخته ند،توانسته اند شمار ستاره ها را در هر زمان با استفاده از شبیه سازی خود تخمین بزنند.به گفته آنها نسل دوم ستاره ها  حدود یک میلیون سال بعد از نسل اول شکی گرفتند و در طی 5 میلیون سال،100 ستاره و در 10 میلیون سال ده هزار ستاره در عالم متولد شدند.شبیه سازی های دیگر به تعیین زمان واقعی تولد نخستین ستاره ها کمک خواهند کرد.

جالب توجه اینکه به عقیده بارکانا نور نخستین ستاره کیهان باید همچنان قابل دریافت باشد،هر چند به ابزاری صد میلیون برابر حساس تر از هابل برای این کار نیاز خواهیم داشت،اما دریافت این نور غیر ممکن نیست.همچنین او معتقد است که این ستاره؛ اگر همان طور مکه نظریه ها پیش بینی می کنند پر جرم بوده باشد و در آخر عمر اَبَر نواختر عظیم یا فوران پرتو گاما ایجاد کرده باشد،ممکن است بتوانیم با ابزارهایی که برای دهه آینده برنامه ریزی شده اند،انفجار مربوط به آن را ببینیم.
نوشته شده در یکشنبه 9 خرداد 1389 ساعت 04:46 ب.ظ توسط مریم نظرات | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت