تبلیغات
آسمان سیه فام - تولد احتمالی کوچکترین منظومه سیاره ای


آسمان سیه فام

به کمک مجمو عه ای از تلسکوپهای زمینی و فضایی ستاره نارَسی به جرم کمتر از یک صدم جرم خورشید کشف شد که احتمالا در فرآیند تشکیل منظومه سیاره ای قرار دارد.این کوچکترین جسم ستاره مانند است که به نظر می رسد قرص سیاره سازی از بقایای سنگی و گازی در اطرافش دارد که ممکن است روزی به سیاراتی تبدیل شوند و منظومه ای منیاتوری را شکل دهند.

این جسم که در واقع یک کوتوله قهوه ای است،به این دلیل ستاره نارس نامیده می شود که به حد کافی پرجرم نیست تا همجوشی هسته ای همچون خورشید ما در مرکزش رخ دهد.جرم این کوتوله قهوه ای فقط هشت برابر جرم مشتری است.این حقیقت که یک کوتوله قهوه ای تا این حد کوچک در میان فرآیند خلق یک منظومه سیاره ای قرار داشته باشد تعاریف ستاره،سیاره،قمر،یا منظومه سیاره ای را به چالش می کشدحالا که این ستاره خود به اندازه یک سیاره است آنچه در اطافش از قرص گاز و غبار شکل می گیرد چیست؟سیاره یا قمر؟اگر قرص پیش سیاره ای آن به سیاراتی تبدیل شود کل منظومه نسخه ای مینیاتوری از منظومه ما خواهد شد؛منظومه ای که خورشید مرکزی،سیارات،ومدارهایشان همگی 100بار کوچکتر شده اند.

گروه اخترشناسان کوتوله قهوه ای را به کمک تلسکوپ فضایی اسپیتزر،تلسکوپ فضایی هابل و دو تلسکوپ در کوههای آند شیلی- تلسکوپ بلانکو از رصدخانه سِروتولولو و تلسکوپ دو پیکر جنوبی-کشف کردند.این کوتوله قهوه ای در فاصله 500 سال نوری در صورت فلکی چَلپاسه قرار دارد.این کوتوله نسبتاً جوان است و فقط 2میلیون سال از عمرش گذشته است.این گروه ویژگی های این جسم را در رصدهای دیگر با ابزارهای فروسرخ بررسی کردند.قرص پیش سیاره ای سرد و کم فروغ آن فقط با آرایه دوربین های فروسرخ اسپیتزر قابل آشکارسازی بود.
نوشته شده در یکشنبه 6 تیر 1389 ساعت 07:36 ب.ظ توسط مریم نظرات | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت