تبلیغات
آسمان سیه فام - تاریخچه نجوم


آسمان سیه فام

تاریخ نجوم را می توان به سه دوره تقسیم کرد:دوره زمین مرکزی،دوره کهکشانی و دوره کیهانی.آغاز دوره ی اول در تاریخ باستان است و پایان آن در قرن شانزدهم.دوره ی دوم از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم طول کشید و دوره ی سوم در قرن حاضر آغاز شد و هنوز ادامه دارد.

1- دوره زمین مرکزی

منجمان نخستین معتقد بودند که زمین بایر در مرکز جهان باشد و فرض می کردند که خورشید،ماه و ستارگان به دور زمین ساکن می گردند.علاقه آنان که به معنای امروزی کلمه چندان علمی نبود،بطور عمده معطوف بود به مسائل علمی،به رابطه واقعی یا فرضی رویدادهای آسمانی با حوادث زمینی و به جستجوی آسمان به خاطر یافتن نشانه هایی از وقایع سعد و نحس.

با وجود این کشف های برجسته ای در این دوران صورت پذیرفت.گاهشماری با دقت زیاد رشد کرد.دایرة البروج- مسیر ظاهری خورشید از میان ستارگان- به دقت تمام تعریف شد.دوره کامل کسوف و خسوف تعیین گردید و حتی در قرن دوم پیش از میلاد به حرکت محور زمین پی برده شد.

پایان دوره زمین مرکزی در قرن شانزدهم با شخصیت بزرگ نیکولائوس کوپرنیکوس پیوندی نزدیک دارد.

2- دوره کهکشانی

می توان گفت که نجوم جدید با این دوره آغاز می شود.کوپرنیکوس نشان داد که زمین،نه تنها مرکز جهان نیست،بلکه فقط یکی از سیاراتی است که به دور خورشید مرکزی می گردد.معلوم شد که زمین که به هیچ روی منحصر به فرد نیست،سیاره ای کاملا معمولی است که به طرزی معمولی،حرکاتی معمولی دارد.

در حقیقت آشکار شد که خورشید مرکزی خود ستاره ای از ستاره های بیشمار آسمان است.یکی از بیلیون ها ستاره مشابه حول و حوش ماست که برخی بزرگتر و بعضی کوچکتر از خورشید،برخی سنگین تر و بعضی سبکتر از آن هستند.

در این دوره روش مطالعه پیوسته علمی تر شد و انگیزه ی اصلی آن میل به شناخت و فهم قوانین بنیادی حاکم بر حرکت اجرام آسمانی و توضیح چیزهایی که چشم می دید بود.

پیشرفتی که از قرن شانزدهم تا پایان  قرن نوزدهم  صورت گرفت،نتیجه تلفیق کارآمدی از رصدهای پردامنه،وسایل پیشرفته و کار نبوغ آمیز علمی بود.

3- دوره کیهانی

در این دوره آشکار شد که کهکشان ستارگانی که خورشید ما بدان تعلق دارد فقط یکی از کهکشانهای بسیاری است که برخی بزرگتر و بعضی کوچکتر از کهکشان ما هستند.بخش زیادی از تحقیقات نجومی نیم قرن اخیر به این کوشش اختصاص داشته است که تصویری کامل از جهان بدست آوریم.تلسکوپ های نوری بزرگتر و نیز تلسکوپ های رادیویی عظیم برای کمک به این تحقیقات ساخته شده اند.

نابغه ی نظریه ی بزرگی که در ذهن عامه ی مردم بیش از همه با این دوره ارتباط داده می شود،دکتر آلبرت اینشتاین فقید است.کیهان شناسی و اختر فیزیک سخت به نظریه نسبیت او متکی هستند.

در این دوره نجومی است که ما زندگی می کنیم و تا پایان آن راه درازی در پیش است.


نوشته شده در یکشنبه 3 مرداد 1389 ساعت 02:43 ب.ظ توسط مریم نظرات | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت