تبلیغات
آسمان سیه فام - سوراخی در فضا


آسمان سیه فام

 

تلسکوپ فضایی فرو سرخ هرشل کشفی نامنتظره کرد:سوراخی در فضا!این کشف به اخترشناسان امکان داد که نیم نگاهی به آخرین مرحله ی شکل گیری ستاره ها بیندازد.

ستاره ها در ابری متراکم از جنس گاز و غبار شکل می گیرند و اکنون تلسکوپ فروسرخ هرشل امکان بی سابقه ای را برای بررسی این فرایند فراهم کرده است.پیش از این به درستی آشکار نبود که ستاره های جوان چگونه مواد پیرامون شان را به بیرون می دمند و از پیله ی تولدشان بیرون می آیند.حالا شاید آنچه هرشل کشف کرده،نمایی غیر منتظره از این مرحله باشد.

ابری از گاز بازتابی درخشانی که اخترشناسان با نام 1999NGC می شناسند در «تکه»ی تاریکی از آسمان قرار گرفته است.در قرن بیستم چنین تکه های سیاهی را ابرهایی متراکم از گاز و غبار می دانستند که جلوی نور را می گیرند.

هنگامی که هرشل به این ناحیه از آسمان نگاهی انداخت تا ستاره های جوان پیرامون آن را بررسی کند،این ابر همچنان سیاه دیده میشد.اما صبر کنید!چشمان فروسرخ هرشل طوری طراحی شده اند تا درون این سحابی ها را ببینند.پس یا این ابر به طور نامعمول فشرده بود یا اشکالی در کار وجود داشت.

در بررسی های بیشتری که اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ های روی زمین انجام دادند آشکار شد که هرشل درست دیده است،اما این به علت وجود مجموعه ای متراکم از گاز نیست بلکه آن بخش از فضا واقعا خالی است.چیزی باید از درون این ابر،مواد را به بیرون دمیده باشد تا چنین سوراخی پدید بیاید.به گفته تام مگیث از دانشگاه تولدو:«هیچ کس تاکنون چنین سوراخی ندیده بود».

به گمان اخترشناسان این سوراخ باید زمانی که برخی از ستاره های جوان در این ناحیه،جت های باریکی از گاز را از خودشان دفع میکردند ایجاد شده باشد.بر اثر فشار همین جت ها،گاز و غبار تشکیل دهنده ی سحابی 1999NGC عقب رانده شده اند و چنین سوراخی در آن ناحیه بر جا مانده است.

 


نوشته شده در دوشنبه 29 شهریور 1389 ساعت 07:58 ب.ظ توسط مریم نظرات | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت